top of page

Romakustisk balanse

Oppdatert: 11. mai 2022

Lokaler med dårlig akustikk?

I de fleste bygg vil det kunne oppstå behov for å bedre romakustikken. Akustikken bestemmes av lydreflekterende og lydabsorberende flater i rommet, og en dårlig akustikk kan ofte forbedres med akustiske gardiner.Akustiske gardiner.

Dette er en enkel, rimelig og fleksibel løsning for kantiner, kontorlandskap, undervisningsrom, bibliotek og lokaler med behov for bedring av de romakustiske forholdene. Akustiske gardiner reduserer støy, regulerer romklangen og skaper rom i rommet.Ia Torgersen har siden midten av 1980-tallet, arbeidet med å løse akustiske problemer. Hvert prosjekt krever sin tilpassede løsning.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page