Romakustisk balanse

Oppdatert: 13. nov. 2018

Lokaler med dårlig akustikk?

I de fleste bygg vil det kunne oppstå behov for å bedre romakustikken. Akustikken bestemmes av lydreflekterende og lydabsorberende flater i rommet, og en dårlig akustikk kan ofte forbedres med akustiske gardiner og lydabsorbenter.

Akustiske gardiner.

Lydabsorbenter kan leveres blant annet som oppslagstavler med robust oppheng, løse tak- og veggabsorbenter, scenetepper og paneler. De kan også fungere som en akustisk utsmykning.

Ia Torgersen har en lydpanelløsning som skaper nye muligheter. Som fleksible delevegger reduserer panelene støy, regulerer romklangen og skaper rom i rommet.

Dette er en god løsning for kantiner, kontorlandskap, undervisningsrom, og lokaler med behov for bedring av de romakustiske forholdene.Ia Torgersen har siden midten av 1980-tallet, arbeidet med å løse akustiske problemer. Vi samarbeider med profesjonelle fagfolk innen akustikk. Hvert prosjekt krever sin tilpassede løsning. Vi leverer om ønskelig FDV dokumentasjon både elektronisk og på papir.


Vi gjør det enkelt for deg.

Vår kompetanse, din trygghet!

Hovedkontor, designstudio og showrom: 

Rokosjøvegen 263, 

2340 Løten, Norge 

Tlf: +47 62 59 14 22

@ firmapost[a]ia-torgersen.no 

Showrom og salgskontor Oslo: 

Parkveien 51,

0256 Oslo, Norge 

Tlf: +47 22 55 67 79

@ ingerjohanne[a]ia-torgersen.no

Salgskontor Bergen:

Søvikneset 116,

5215 Lysekloster, Norge

Tlf: +47 91 63 84 02

trine[a]ia-torgersen.no

©2018 by Ia Torgersen design.